انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

بررسی تحولات تاریخی این حکومت از چند جهت برای ما ایرانی ها دارای اهمیت بسزایی است. نکته نخست این که حکومت آل بویه را میان پرده ایرانی حکومت های بعد از اسلام دانسته اند. چه آنان توانستند برای اولین بار در میان حکومت ه ...

ادامه مطلب

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

کاریز در ایران

این کتاب زوایای مختلف قنات از جغرافیای آن تا تاریخ، از فناوری های حفر تا نظام های مترتب بر حفر و بهره برداری و مدیریت آن، از پیکرۀ قنات از جغرافیای آن تا تاریخ ، از فناوری های حفر تا نظام های مترتب بر حفر و بهره برد ...

ادامه مطلب

کاریز در ایران

معماری ایران منتشر شد

معماری ایران: از عصر صفوی تا عصر حاضر نوشته دکتر محمدابراهیم زارعی منتشر شد. صفویان در طراحی شهرها، بازارها، کاروانسراها، مساجد، مدارس، مسجدـ‌ مدرسه‌ها و احداث كاخ- ‌‌باغ‌‌ها به نوآوری‌ها و ابتکارات تحسین‌برانگیزی د ...

ادامه مطلب

معماری ایران منتشر شد

«در برابر استبداد» منتشر شد

«در برابر استبداد» نوشته تیموتی اسنایدر با ترجمه‌ بابک واحدی منتشر شد. این کتاب که تازه‌ترین اثر تیموتی اسنایدر، استاد تاریخ دانشگاه یِیل، است با طرح‌هایی از حسن کریم‌زاده، در ۱۲۸ صفحه در نشر گمان منتشر شده است. در ...

ادامه مطلب

«در برابر استبداد» منتشر شد

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی) ادامه مطلب

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی)

The First Africans ادامه مطلب

The First Africans

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria ادامه مطلب

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria

Archaeology ~ An introduction ادامه مطلب

Archaeology ~ An introduction

Archaeology of the Military Orders ادامه مطلب

Archaeology of the Military Orders

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook ادامه مطلب

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook

An Encyclopaedia of Language ادامه مطلب

An Encyclopaedia of Language

Art of Islam ادامه مطلب

Art of Islam

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه ادامه مطلب

تاریخ، تمدن و فرهنگ ایران در عصر آل بویه

کاریز در ایران ادامه مطلب

کاریز در ایران

معماری ایران منتشر شد ادامه مطلب

معماری ایران منتشر شد

«در برابر استبداد» منتشر شد ادامه مطلب

«در برابر استبداد» منتشر شد

اشتراک تاریخی ایران و افغانستان ادامه مطلب

اشتراک تاریخی ایران و افغانستان

 «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد ادامه مطلب

​«سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران ادامه مطلب

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران ادامه مطلب

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران