انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

اصول مستندسازی سفال در باستان‌شناسی

رقیه خلیل‌زاده احمدی کارشناسی ارشد باستان‌شناسی، نویسنده این کتاب که خود سال‌ها به ثبت و ضبط، طراحی و … در کاوش‌های باستان‌شناسی پرداخته است در این کتاب به شیوه‌ای روان مستندسازی سفال را در باستان‌شناسی شرح می‌ ...

ادامه مطلب

اصول مستندسازی سفال در باستان‌شناسی

 «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد

سفرنامه «کلودیوس جیمز ریچ» با ترجمه دکتر حسن جاف و تصحیح فرامز آقابیگی منتشر شد. این سفرنامه به شرح و چگونگی سفر ریچ به کردستان عراق و ایران می‌پردازد و اطلاعات ارزشمندی درباره وضعیت این مناطق در دهه دوم قرن نوزدهم م ...

ادامه مطلب

​«سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران

كتاب كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران، تأليف دكتر مريم دارا، استاديار پژوهشكدة زبان‌شناسي، متون و كتيبه‌ها، در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري منتشر شد. اين كتاب نتيجة پژوهش در راستاي طرح پژوهشي مؤلف با عنوان «قرائ ...

ادامه مطلب

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

کتاب سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران توسط باستان شناسان آمریکایی هنری رایت و جیمز نیلی در سال 1964 میلادی پس از تحقیقات میدانی گسترده در سفرهای متعدد به منطقه دهلران در سال 2011 به صورت مجموعه مقالاتی در قال ...

ادامه مطلب

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی) ادامه مطلب

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی)

The First Africans ادامه مطلب

The First Africans

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria ادامه مطلب

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria

Archaeology ~ An introduction ادامه مطلب

Archaeology ~ An introduction

Archaeology of the Military Orders ادامه مطلب

Archaeology of the Military Orders

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook ادامه مطلب

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook

An Encyclopaedia of Language ادامه مطلب

An Encyclopaedia of Language

Art of Islam ادامه مطلب

Art of Islam

 «سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد ادامه مطلب

​«سفرنامه کلودیوس جیمز ریچ» منتشر شد

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران ادامه مطلب

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران ادامه مطلب

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران ادامه مطلب

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان ادامه مطلب

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی ادامه مطلب

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

در برف پیری ادامه مطلب

در برف پیری

تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد ادامه مطلب

تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد