انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

کتاب سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران توسط باستان شناسان آمریکایی هنری رایت و جیمز نیلی در سال 1964 میلادی پس از تحقیقات میدانی گسترده در سفرهای متعدد به منطقه دهلران در سال 2011 به صورت مجموعه مقالاتی در قال ...

ادامه مطلب

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران

حضور مغولان در ایران و اشاعه روحیه چابلوسی و روی بر تافتن از خلق کتاب «خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران»، تحلیلی اجتماعی فرهنگی از تاریخ سیاسی ایران تالیف عبدالعلی معظمی به بررسی برخی صفات ایرانیان در بستر تاریخ م ...

ادامه مطلب

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان (روش شناسی ویرایش و بازسازی) سال هاست کیش مانوی و زبانهایی از ایرانی میانه، مانند فارسی میانه و پارتی و سغدی، در دانشگاه های مختلف جهان تدریس می شود. مانویان از این زبانها – د ...

ادامه مطلب

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

 فرهنگ موضوعی فارسی فرهنگی است که در آن واژه‌ها و اصطلاحات فارسی امروز بر اساس دسته‌بندی موضوعی و معنایی مرتب شده‌اند، نه بر اساس ترتیب الفبایی؛ بدین معنی که در این فرهنگ واژه‌هایی که ازلحاظ موضوعی و معنایی با یکدیگر ...

ادامه مطلب

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی) ادامه مطلب

کتاب Islamic Bookbinding (جلدسازی اسلامی)

The First Africans ادامه مطلب

The First Africans

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria ادامه مطلب

Qusayr ‘Amra: Art and the Umayyad Elite in Late Antique Syria

Archaeology ~ An introduction ادامه مطلب

Archaeology ~ An introduction

Archaeology of the Military Orders ادامه مطلب

Archaeology of the Military Orders

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook ادامه مطلب

Maritime Archaeology ~ A Technical Handbook

An Encyclopaedia of Language ادامه مطلب

An Encyclopaedia of Language

Art of Islam ادامه مطلب

Art of Islam

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران ادامه مطلب

سکونتگاه های عیلامی و هخامنشی دشت دهلران

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران ادامه مطلب

خودکامگی و خودکامگان در تاریخ ایران

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان ادامه مطلب

راهنمای دست نوشته های مانوی تورفان

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی ادامه مطلب

فرهنگ موضوعی فارسی: راهنمای واژه‌یابی

در برف پیری ادامه مطلب

در برف پیری

تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد ادامه مطلب

تصحیح انتقادی جنگنامه نادرشاه چاپ شد

حکمت اسلامی و فرایندهای هنری و معماری ادامه مطلب

حکمت اسلامی و فرایندهای هنری و معماری

دین و مذهب در عهد ایلخانی ادامه مطلب

دین و مذهب در عهد ایلخانی