انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران

كتاب كتيبه‌هاي ميخي اورارتويي از ايران، تأليف دكتر مريم دارا، استاديار پژوهشكدة زبان‌شناسي، متون و كتيبه‌ها، در پژوهشگاه ميراث فرهنگي و گردشگري منتشر شد.

اين كتاب نتيجة پژوهش در راستاي طرح پژوهشي مؤلف با عنوان «قرائت و ترجمۀ جدیدی از همۀ کتیبه‌های اورارتویی ایران از زبان و خط ميخي اورارتويي به فارسي (همراه با كلية آراء و تفاسير گوناگون قديمي و جديد و همچنين نظرات پژوهشگر در خصوص هر كتيبه و قرائت و ترجمة آنها و بررسي تاريخي-فرهنگي كتيبه‌ها)» در 1393 است. اين كتيبه‌ها در موزه‌هاي ايران باستان، رضا عباسي، باستان‌شناسي تبريز و اروميه موجود بودند و صخره‌نبشته‌ها در استان‌هاي آذربايجان شرقي و غربي بودند. همچنين مواردي كه از ايران خارج شده‌اند در موزه‌هاي آلمان و تركيه رديابي شدند.

در اين طرح مقرر گردید ارائۀ قرائت و ترجمۀ جدیدی از متن اورارتويي به فارسي سنگ و صخره‌نبشته‌ها، گوی‌نبشته‌ها، سفال‌نبشته‌ها، فلزنبشته، اثر مهرها و الواح اورارتويي که در محوطه‌ها و موزه‌های ایران هستند ارائه گردد. بسیاری از این آثار پیشتر پژوهش نشده‌اند یا فقط گزارشی از آنها در دست بود. تاکنون ترجمه‌هایی توسط غیر ایرانیان و به ندرت و در چند مورد از سوی ایرانیان از کتیبه‌های اورارتویی موجود در ایران انجام شده است. جديد‌ترین پژوهش موجود مجموعۀ چهار جلدی پروفسور میریو سالوینی از کتیبه‌های اورارتویی به دست آمده است که در آنجا نیز تعدادي از کتیبه‌های ارائه شده در این پژوهش ذکر نشده‌اند. چند تن نیز اهتمام به ترجمة کتیبه‌ها از روی ترجمه‌های غیر فارسی و نه کتیبه‌های اصلی اورارتويي به زبان فارسي كرده‌اند که داراي اشتباهات متعدد هستند و در بسیاری موارد زمان افعال و مفهوم واقعی واژه به درستی ارائه نشده است. در اين پژوهش برای اولین بار همۀ کتیبه‌های اورارتویی به دست آمده از ايران مستقیماً از زبان و خط میخی اورارتویی به فارسی برگردانده و تفسیر شدند. تا كنون حدود 1700 كتيبة اورارتويي شناسايي شده است كه طبق آمار اولیه‌ای که در دسترس پژوهشگر بود حدود 53 کتیبۀ اورارتویی در ایران بود اما در انتهای کار 74 کتیبه و 14 نوع مهرنبشته گردآوری، عکاسی، نسخه‌برداري،‌ قرائت، ترجمه، تفسیر و ارائه گردید.

در این كتاب بسیاری از کتیبه‌های اورارتویی برای اولین بار معرفی و مورد پژوهش قرار گرفته‌اند. همچنین وضعیت کنونی صخره‌نبشته‌ها و تصاویر از روند تخریب آنها و میزان این آسیب‌ها ارائه شده است.در كتاب مذكور ابتدا توضیحات مختصری از جغرافیای سیاسی، تاریخ سیاسی مختصر (صرفاً براي آشنايي كلي با رويدادهاي دوران پادشاهي اورارتوها)، زبان و خط اوراتوها آورده شده است. سپس در بخش سنگ‌نبشته‌ها به صخره و سنگ‌نبشته‌ها و الواح سنگی اورارتویی در ایران پرداخته شده است. در بخش الواح نیز الواح اورارتویی که در ایران به دست آمده‌اند بررسی شده‌اند. سپس در قسمت فلزنبشته‌ها آثار فلزی کتیبه‌دار اورارتویی در ایران مورد پژوهش قرار گرفتند. سفال‌نبشته‌های اورارتویی در ایران نیز در بخش بعدی پژوهش شدند. در ادامه، گوی‌نبشته‌های اورارتویی بررسی شده‌اند. همچنين انواع اثر مهرهای اورارتویی در ایران معرفی شده‌اند. در بخش پایانی نیز انواع مهرنبشته‌هاي به دست آمده در ايران آورده شده‌اند. در هر بخش تصاویر، زمان نگارش کتیبۀ آثار، محوطه‌ای که اثر در آنجا کشف شده، مشخصات، اندازه، حرف‌نویسی، ترجمه و تفاسیر و توضیحات تکمیلی آورده شده است.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *