انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

فرهنگ حقوقی زبان پهلوی

✳️فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)
🔸متن پهلوی ماتِکانِ هَزار داتِستان شامل دوبخش جداگانه ای بوده است . بخش نخست آن مربوط به کتابخانه هارتاریا (بخش بزرگ) به صورت دست خط در بمبئی به سال 1912 منتشر شد و بخش دو آن را انکلساریا پیش از بخش نخست در 1901 به صورت نسخه فراهم آورده بود.
🔹دکتر جوانجی جمشید جی مُدی از موبدان دانشمند پارسی هند، بخش نخست متن را به همراه بخش دوم با مقدمه ی انگلیسی منتشر کرد.
🔸او در این مقدمه یادداشت بسیار سودمندی برای نخستین چاپ هر دو نسخه ماتِکانِ هَزار داتِستان نگاشت که از دیدگاه خوانش درست نام های خاص در متن پهلوی و روی هم رفته در دریافت مطالب و محتوای دشوار خوان آن بسی کارگر بود.
🔹کریستیان بارتُلمه در آکادمی علوم هایدلبرگ طی چند مقاله ای متن ماتِکانِ هَزار داتِستان را بررسی کرد و نخستین مقاله ی خود را «درباره ی کتاب قانون(حقوق) ساسانیان” تا 1925 (زمان مرگش) منتشر ساخت. همچنین او سخنرانی تحت عنوان “زن در حقوق ساسانی ” در جشن برپایی «فرهنگستان علوم هایدلبرگ» برگزار کرد و در همان سال نیز انتشار یافت.
🔸ماتِکانِ هَزار داتِستان یا به سخن امروزی “ماده های هزارگانه حقوقی” کهن ترین نوشته حقوقی است که روزگاران ساسانیان بازمانده است .متن آن بسیار پیچیده و دشوار است. چنان که از جُستار های آن بر می آید، موضوع آن حقوق خانوادگی و اجتماعی و مسائل حقوقی مربوط به جامعه ی ایرانی دوره ساسانیانی بر پایه ی دین زردشتی است. دست نویس این متن، برخلاف بیشتر متون پهلوی که در دوره آغازین اسلامی نوشته شده اند، در دوره ی ساسانی نگاشته شده است.
🔹واژه های تخصصی و حقوقی این متن ، یک به یک برپایه ی متن گزینش شده و با کارهای انجام شده ی پریخان و ماستوخ سنجیده و به صورت فرهنگ سه زبانه پهلوی-انگلیسی-فارسی تنظیم شده است.

✳️فرهنگ حقوقی زبان پهلوی (فارسی میانه)

✳️دکتر یداله منصوری

✳️انتشارات آوای خاور

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *