انتشارات آریارمنا

انتشارات آریارمنا بر آن است تا کتاب‌های ارزندۀ تألیفی و ترجمه ای پژوهشگران ایرانی یا نیرانی را در زمینه‌های گوناگون ایران‌شناسی همچون باستان‌شناسی، تاریخ، فرهنگ و زبان های باستانی منتشر کند، کتاب‌هایی که برای شناخت تاریخ و فرهنگ گرانسنگ و ورجاوند ایران بسیار ارزشمند هستند. با توجه به پیوندها و ریشه‌های ژرف و عمیق فرهنگی میان ایران و جهانِ بشکوه ایرانی که از سده‌ها بلکه هزاره‌های دور و دراز برجا بوده است و در دهه‌های اخیر تلاش دشمنان بر آن بوده تا این پیوندهای ژرف را بگسلند و ریشه‌های عمیق را با تیشه برکنند، ایران فرهنگی که دل و دین به آن سپرده‌ایم از چشم دست‌اندرکاران انتشارات آریارمنا دور نمانده و چاپ کتاب‌های پژوهشی و ترجمه‌ای ارزنده دربارۀ جهان ایرانی یا ایران فرهنگی از اولویت‌های انتشارات آریارمنا است؛ باشد که از این راه پیوندهایمان پیوسته‌تر و ریشه‌هایمان ژرف‌تر شود. کتاب‌های انتشارات آریارمنا پیشکشی ناچیز است به ایرانیان، ایرانی‌تباران، ایران دوستان و همۀ مردمان جهان ایرانی که ایران و جهان ایرانی را از جان دوست‌تر می‌دارند.

جیرفت نامه

جیرفت نامه | به کوشش محبوبه شرفی | ناشر: نگارستان اندیشه | تاریخ چاپ: 1395 | مکان چاپ: تهران | شمارگان : 1000
شابک : 7ـ12ـ8273ـ600ـ978 | تعداد صفحات: 268
✳️این کتاب دربردارندۀ یازده نوشتار دربارۀ جیرفت و جیرفت‌شناسی است.
♦️جیرفت‌نامه یکی از دستاوردهای برگزاری کنگره تاریخ‌دانان ایران در جیرفت است که پس از پایان یافتن آن، بنا بر نظر شورای علمی کنگره به منظور بهره‌گیری از توان علمی موجود با مشارکت پژوهشگران این عرصه صورت پذیرفت، در حقیقت چاپ مجموعه‌ای دیگر از مقالات با درجه علمی و پژوهشی در این حوزه فراهم آمد، بدین‌روی گروهی از تاریخ‌دانان و باستان‌شناسان را ترغیب به تألیف و نشر مقالاتی افزون بر مقالات ارائه‌شده در کنگره، با عنوان «جیرفت‌نامه» کرد.


♦️فهرست مقالات کتاب بدین قرار است:
🔹دوره‌بندی و وضعیت پراکنش استقرارهای هزارۀ سوم و دوم پیش از میلاد حوزه هلیل‌رود/ نصیر اسکندی، نادر علیدادی سلیمانی، بهمن فیروزمندی شیره‌جین
🔸نقش ترکان خلج در قلمروهای شرق ایران/ محمدتقی امامی خویی
🔹تحلیل سیستم دفاعی ساکنان دشت جیرفت در سده‌های نخست تا سده‌های میانه اسلامی/ سعید امیرحاجلو، میثم شهسواری
🔹تاریخ و تنوع شبانکارگی در جغرافیای هفت اقلیم کرمان/ حسن باستانی‌راد
🔸نشانه‌شناسی فرهنگی آثار تاریخی – باستانی حوزه هلیل‌رود/ محسن بتلاب اکبرآبادی
🔹جیرفت و شوش دو خواهرخوانده عهد کهن/ شیرین بیانی
🔹ردپای فرقه اسماعیلیه در قلعه سموران جیرفت/ محسن حاج‌حسینی، محمد‌ابراهیم زارعی، سمیرا شیخ‌اکبری
🔹بررسی تطبیقی جایگاه جیرفت در مذاکرات 24 دوره مجلس شورای ملی/ فهیمه حسن‌پور
🔸قلعه دختر جیرفت: توصیف، تحلیل و کاربرد/ میثم شهسواری
🔹بررسی باستان‌شناختی محوطه‌های زه کلوت جازموریان در جنوب کرمان/ سمیرا شیخ‌اکبری‌زاده، علی دانشی
🔸درآمدی بر پیشینه‌شناسی تاریخ جیرفت/ فهیمه حسن‌پور، فاطمه آرمان

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *