پذیرش اثر

پديدآورندگانی كه به نشر كتاب در انتشارات آریارمنا تمايل دارند، برگه تالیف یا ترجمۀ کتاب را از پیوندهای زیر دريافت و آن را پس از كامل كردن به همراه 20 صفحه از متن نهايی به نشانی Aryaramna@hotmail.com یا از طریق صفحه زیر ارسال كنند. در صورتی كه اثر در حوزۀ فعاليت انتشارات آریارمنا قرار داشته باشد و براي بررسی مناسب تشخيص داده شود، برای دريافت متن كامل اثر با پديدآورنده تماس گرفته خواهد شد که پديدآورنده باید برای بررسی بيشتر اثر، پرينت متن كامل و حروف‌چینی‌شده را در اختيار انتشارات آریارمنا قرار دهد. کتاب بر اساس موضوع به داوری متخصص ارائه می‌شود و پس از پذیرش و عقد قرارداد در ردیف انتشارات آریارمنا قرار می‌گيرد.

* اگر اثر ترجمه است، بايد نسخۀ اصليِ كتاب نيز ارائه شود.

* زمان تقريبی بررسی اثر 30 روز كاری است.

* انتشارات آریارمنا برای پذيرفتن يا نپذيرفتن اثر پيشنهادی بر اساس معيارهای خود تصميم می‌گيرد و خود را به دادن توضيح يا انتقال دیدگاه داوران به پدیدآورنده ملزم نمی‌داند. روشن است پذيرفته نشدن اثر لزوماً به معنای پايين بودن كيفيت آن نيست.

برگۀ تالیف

نوشتن کتاب (12.2 KiB, 22 downloads)

برگۀ ترجمه

ترجمه کتاب (13.1 KiB, 19 downloads)

بارگذاری کتاب

بارگذاری برگه تالیف یا ترجمه